Case mediehuset

TV4 - undersökningar ur ett medieföretags perspektiv


TV4 är Sveriges största TV-kanal och en del av TV4-Gruppen, vars medieportfölj innehåller ett stort antal TV-kanaler, ett flertal stora sajter och många av Sveriges mest omtyckta TV-program. Som distributörer av medieutrymme vill TV4-Gruppen visa på vilka effekter investeringar i deras medier har. Syftet med samarbetet med Nepa är att stärka kontakten med annonsörerna, successivt förbättra effekten på annonsörernas medieinvesteringar samt utveckla utbudet i kanalerna och på sajterna. Primärt används två olika produkter som Nepa och TV4-gruppen utvecklat gemensamt. Kampanjmätningen Nepa effekt och BrandTouch.

BrandTouch, ett verktyg som kartlägger vad ett varumärke står för. Kartorna används av säljkåren i kontakten med annonsörer och för att skapa en dialog med dem i syfte att utveckla den gemensamma affären. TV4 tar då rollen som medspelare i kundens varumärkesarbete. Kartorna identifierar hur olika typer av exponeringar kan stärka och förflytta annonsörens varumärkesposition. TV4-gruppen använder även BrandTouch i sitt eget interna varumärkesarbete.

Resultatet av samarbetet har varit att TV4-Gruppen skapat en kontinuerlig dialog med sina annonsörer och tittare. Genom att bli en naturlig samtalspartner får TV4-Gruppen därför närmare till medieaffären och kan anpassa sitt utbud efter tittarnas förväntningar och beteenden. De genomför hundratals kampanjmätningar varje år och har hittills kartlagt över ett hundratal varumärken genom positioneringskartan BrandTouch. På så vis har TV4-Gruppen förbättrat sin konsumentinsikt och kan leverera ett exklusivt mervärde till annonsörerna, vilket är projektets målsättning.

 


tv4_kant

TV4

 TV4 - en del av TV4-Gruppen


www.tv4.se

 

Senaste från pressrummet

2013-10-28 Nepa stärker närvaron i Asien genom att öppna kontor i Singapore

Välkommen till Nepas pressrum!

Vilka kategorier följer vi?

Drygt 100 kategorier mäts löpande varje vecka. Har vi inte din kategori, hör av dig, så startar vi den på ett kick!

Varumärkestracking hos Nepa

Vill du komma i kontakt med oss?

Lämna ditt telefonnummer eller E-postadress så kontaktar vi dig:

Nummer/E-mail: