BrandTouch hos Nepa

För varje varumärke handlar det om att positionera sig eller att bli positionerad. Det varumärke som inte kommunicerar och påverkar sin position får obönhörligen nöja sig med den position marknaden ger. De flesta varumärken har karaktärsdrag de vill associeras med, men vad säger konsumenterna?


BrandTouch ger dig eller din kund svar på hur ditt varumärke är positionerat i förhållande till konkurrenterna, vilka associationer som är unika och som är gemensamma för kategorin samt hur du eller din kund kan optimera positionen för att skapa ett starkare varumärke.

 

Genom mer än 100 000 intervjuer, välkända och beprövade personlighetsteorier av Jung och Meyer-Briggs, är positioneringskartan validerad och utvecklad över världen. Den ger dig inte bara en relativ slutposition för varumärket utan även en detaljerad beskrivning av vilka associationer som bygger upp positionen. Med de olika dimensionerna av associationer i kartan utgör BrandTouch en naturlig grund för uppbyggnaden av en stabil varumärkesplattform.

 

När väl varumärkespositionen är optimerad och satt kan du på ett enkelt sätt följa utvecklingen av positionen i våra kampanjmätningar eller i vår varumärkestracking genom att koppla på BrandTouch-modulen i de produkterna.

 

Det är dags att ta kontroll över varumärket och arbeta löpande mot en önskvärd position istället för att låta marknaden styra den.

Hej! Nyfiken på BrandTouch?


Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna på telefon eller mejl!


E-postadress

hans.skruvfors@nepa.se


Telefon

070 88 78 458


Senaste från pressrummet

2013-10-28 Nepa stärker närvaron i Asien genom att öppna kontor i Singapore

Välkommen till Nepas pressrum!

Vilka kategorier följer vi?

Drygt 100 kategorier mäts löpande varje vecka. Har vi inte din kategori, hör av dig, så startar vi den på ett kick!

Varumärkestracking hos Nepa

Vill du komma i kontakt med oss?

Lämna ditt telefonnummer eller E-postadress så kontaktar vi dig:

Nummer/E-mail: